Skip to content

USA – De Oförenta Staterna

Efter att ha bott i USA i så många år förstår man mer och mer tankesättet som denna stormakt har. Också om makten har respekt för sina egna invånare. Då bilden av landet av det fria finns i de flestas baktankar, så är det inte så solklart att det är verkligheten vi lever i. UnderContinue reading “USA – De Oförenta Staterna”